Nyhet 2013

Kvinnors företagande i äldreomsorgen – är det ingen idé nu, eller?

 

Äldreomsorgsföretagande skulle blivit kvinnornas stora företagarområde och förhoppningarna var stora. Idag ser många bara stora riskkapitalbolag. Men hur blev det i verkligheten?

Resultaten av vår granskning visar att:

 

Bakgrund:

Konkurrensutsättning av offentlig sektor startade 1993, från början talades om avknoppningar för personalgrupper. Men sådan avknoppning var inte förenlig med lagstiftningen. Offentlig upphandling, att lägga ut driften på enskilda aktörer, privata företag och stiftelser, där det fanns en tradition, blev lösningen, efter ett tag. Men fick mindre företag, ofta kvinnoledda företag aldrig chansen? Ställdes orimliga krav på omsättning, att ta över all befintlig personal, på hög soliditet och korta avtalstider mm som i praktiken fungerade som ett hinder för mindre företag – som inte har råd med att lösa ut olämplig personal, ha dyra jurister anställda mm. Vilken lösning fick vi och vad innebär detta för jämställdheten i Sverige på området?  Skulle mindre företag horloges replica med rimliga villkor kunna leverera en minst lika, om än inte högre kvalitet? Finns ett särskilt värde i fler kvinnliga ägare, med erfarenhet från omsorgen, i de privata omsorgsföretagen? Är kundval bästa lösningen för alla kommuner. Women’s Business Research Institute har granskat hur det blev.

Källa är Socialstyrelsens register över kommunala och enskilda äldreboenden i Sverige, från okt 2011. Från denna lista har vi granskat varje enskilt bolags ägarförhållanden, genom att kontrollera mot Bolagsregistret och varje enskilt boendes hemsida, eller kommunens uppgift på sin hemsida.


 

Statistik över ägandet/driften av äldreboendena i Sverige                       

  ANTAL ANDEL

Kommunala äldreboenden

1 591

86%

Enskilda

258

14 %

Summa antal äldreboendenboenden

1 849

100 %

 

ÄGANDET BLAND 258 ENSKILDA ÄLDREBOENDEN

   

Storkoncerner, i huvudsak riskkapitalägda

155

60 %

Företagare, manliga o familjeföretag med manlig vd

25

10 %

Företagare, kvinnliga

29

11 %

Personalkooperativ med kvinnlig ledning (manlig ledning finns ej) 4 2 %

Stiftelser o ideella föreningar som säljer enstaka platser, ej upphandl

45

19 %

Summa

258

100 %

 

DRIFTEN AV UPPHANDLADE BOENDEN OCH LOV-ETABLERINGAR

   

Storkoncerner, oftast riskkapitalägda

155

72,8%

Företagare, manliga o familjeföretag m manlig vd

25

11,7%

Företagare, kvinnliga

29

13,6 %

Personalkooperativ, kvinnlig ledning

4

1,9%

213

100%

 

STATISTIK ÖVER ÄLDREBOENDEN I STOCKHOLMS STAD                    118 boenden totalt

Kommunala äldreboenden  23

Enskilda                             95                                                                                                                                                                      

Riskkapbolagsägda

47

49 %

Stiftelser/idella föreningar

19

20 %

Företagare, manliga

11

12 %

Kvinnliga företagare

18

19 %

95

100 %

Listan på alla boenden från Socialstyrelsen bygger på de boenden som lämnat rapport till  Äldreguiden, vilket enl myndigheten täcker ungefär 95 % av alla boenden enl deras egen kontrollstatistik. Boenden som inte lämnat nån uppgift är 95 stycken – och dessa ingår ej alls i räkningen. Wombri har från ursprungslistan justerat för dubbletter och ett antal boenden som finns på samma adress men på olika våningsplan, där alla ändå drivits av samma organisation.

Boenden inom Stockholms stad och boenden som ingår i Stlms stads valfrihetssystem inom äldreboendet i 7 kranskommuner i Stockholms län