Swedish flag | Engelsk flagga

 

Kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper, 1990-2011

  1990 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011
Andel kvinnor i företagsledningar 2,7 % 10,6 % 10,94 % 11,7 % 12,3 % 12,4 % 13,5 % 14,5 % 16 %
Andel företag med kvinnor i företagsledningar 10 % 42 % 46,5 % 55 % 55 % 67 % 48 % 57 % 62 %
Andel kvinnor i företagsledning på maktposition  30 % 63 % 52 % 54 % 75,3 % 75% - - -
Totalt antal företag 168 250 271 267 271 276 275 253 250
Motsvarar andel av alla börsföretag 67 % 90 % 97 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri

 

Vi har följt denna utveckling under ett antal år sedan 1990. De börsnoterade företagen har självfallet skiftat under årens lopp, dock kan noteras att andelen kvinnor i företagsledningarna stadigt ökat år från år, fast från en väldigt låg nivå och i låg takt. Årets siffra, som bygger på en genomgång av samtliga 250 börsföretags* årsredovisningar för år 2011 visar att andelen kvinnor nu är 16 procent**. En uppgång med 1,5 procentenheter sedan den senaste totala räkningen som gjordes tre år tidigare (årsredovisningarna från 2008).

De största börsnoterade företagen är bäst på flest andel kvinnor i företagsledningarna, 18,1 procent i gensnitt, de allra minsta når ungefär snittet för hela listan, 15,9 procent, medan de medelstora börsbolagen bara har i genomsnitt 14,3 procent kvinnor i sina företagsledningar.

*Noterade på OMXbörsen 31 dec 2011 och fortfarande noterade i augusti 2012. Uppdelade i listorna stora, medelstora och små bolag.
**Som jämförelse kan nämnas att andelen kvinnor i börsföretagens styrelser sedan början av 2000-talet ökat från drygt 6 procent till 23,6 procent, sannolikt beroende på det politiska tryck som funnits och finns i denna fråga.

 

Företagen med högst andel kvinnor i företagsledningen 2011

I procent, uppgifterna avser årsredovisningen 2011. Vi redovisar här bolag högre än 35 % andel

Företag Andel kvinnor %
Atrium Ljungberg 72 %
KappAhl 63 %
Artimplant 60 %
Venue Retail 60 %
Allenex 57 %
Odd Molly 57 %
Poolia 56 %
RnB Retails and Brands 55 %
Diamyd med 50 %
A-com 50 %
East Capital Explorer AB 50 %
Swedbank 40 %
Investor 40 %
Concordia-Maritime 40 %
Doro 40 %
Intellecta 40 %
Karo Bio 40 %
Transatlantic B 40 %
Swedish Orphan B 39 %
Medivir 38 %
Saab 36 %
Hennes och Mauritz 35 %

Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri

 

Företagen med högst andel kvinnor i företagsledningen 2006

Företag Andel kvinnor %
KappAhl 71 %
Wedins 50 %
Q-Med 50 %
Poolia 50 %
Uniflex 44 %
Lindex 43 %
Orexo 43 %
RnB Retails and
Brands
40 %
Wihlborgs 40 %
A-com 40 %
Ticket 40 %
Nordnet 38 %
Ljungberggruppen 38 %
Daydream 38 %
Hennes & Mauritz 36 %
Westergyllen 33 %
Cashguard 33 %
Biophausia 33 %
Tripep 33 %
Artimplant 33 %
FSB
Föreningssparbanken
33 %
Ledstiernan 33 %
Novestra 33 %
Avanza 33 %
Heba Fastighets AB 33 %
MSC Konsult 33 %
MultiQ International 33 %
AudioDev 33 %
Eniro 33 %
Wise Group 33 %

Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri

 

Företagen som ökat andelen kvinnor i företagsledningen
mest åren 2003–2006

Företag Andel kvinnor i företagsledning % Ökningstakt 2003–2006 %
RnB Retail and Brands 40 % 220 %
Ljungberggruppen 38 % 163 %
NCC 23 % 154 %
Artimplant 33 % 133 %
Trelleborg 17 % 117 %
SKF 17 % 117 %
Observer 30 % 110 %
Wihlborgs 40 % 100 %
Avanza 33 % 100 %
MultiQ 33 % 100 %
JM 18 % 82 %
Cloetta Fazer 20 % 80 %
Castellum 20 % 80 %
SHB 19 % 73 %
Tieto Enator 14 % 71 %


Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri

 

Andel kvinnor i företagsledningarna fördelat på bransch

Bransch 2001 2003 2004 2005 2006
Medicinsk teknik 9,7 % 2,9 % 11,1 % 26,6 % 23,1 %
Media 26,7 % 22,7 % 22,2 % 26,9 % 22,4 %
Bioteknik 13,5 % 18,3 % 14,1 % 16,4 % 18,5 %
Bank 13,5 % 12,1 % 11,9 % 15,5 % 17,9 %
Vård 20,8 % 14,4 % 20,6 % 26,7 % 16,7 %
Konsumentvaror 12,7 % 14,5 % 12,0 % 13,7 % 15,8 %
Övriga finansbolag - 19,6 % 13,6 % 15,6 % 15,7 %
Hårdvaruföretag 8,3 % 11,1 % 12,0 % 12,0 % 15,4 %
Transport 11,1 % 12,5 % 18,2 % 19,0 % 14,8 %
Fastigheter 13,2 % 21,4 % 15,8 % 14,5 % 14,8 %
Tryckerier 10,3 % 20,7 % 20,0 % 13,9 % 14,3 %
Tjänster - 19,8 % 13,8 % 14,9 % 13,9 %
Konglomerat - 2,3 % 4,3 % 5,6 % 13,3 %
IT-konsulter 11,1 % 8,8 % 13,2 % 11,7 % 11,4 %
Industrikonsulter - 3,7 % 15,2 % 14,6 % 11,1 %
Programvaruföretag 9,7 % 12,2 % 7,8 % 7,8 % 11,1 %
Bygg 7,8 % 5,5 % 9,5 % 7,2 % 10,4 %
Övriga industribolag - 8,5 % 8,5 % 9,6 % 10,0 %
Underleverantör IT - 0 % 15,9 % 10,3 % 9,2 %
Fordon 4,3 % 4,1 % 6,0 % 7,3 % 8,3 %
Läkemedel 11,1 % 10,0 % 9,4 % 7,4 % 7,7 %
Råvarubranschen 4,4 % 6,3 % 6,1 % 8,6 % 7,6 %
Finansiell förvaltning 13,3 % 8,6 % 12,8 % 12,5 % 7,3 %
Teleoperatörer 15,4 % 12,8 % 15,4 % 9,4 % 7,1 %
Telekom 2,9 % 10,9 % 11,1 % 9,7 % 5,5 %
Grossist - 2,1 % 2,6 % 5,3 % 2,5 %

Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |