Swedish flag | Engelsk flagga

 

Antal långtidssjukskrivna kvinnor och män

Oroväckande ökning av andelen långtidssjukskrivna kvinnor. Inte någon gång tidigare under vår mätperiod har kvinnors andel av långtidssjukskrivningarna varit så hög som 65 procent. Vi vet från tidigare studier att bristande makt och sjukskrivningar hänger samman. Långa perioder av deltidsarbete och ojämställt hemma är också en riskfaktor för långtidssjukskrivning. Läs mer i forskningsstudien gällande befolkningen från Karolinska Institutet 2005 i länklistan här bredvid där Monica Renstig, Wombri, var en av forskarna.

  1984 1996 1997 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
Ant. långtidssjukskrivna kvinnor och män 79600 95000 116000 190200 158300 145100 134900 98300 72200 56300 94896
Ant. långtidssjukskrivna kvinnor 41600 56000 67000 121700 101200 92600 86200 58900 44500 34094 61879
Ant. långtidssjukskrivna män 38000 39000 49000 68500 57100 52500 48700 39400 27700 22206 33017
Andel kvinnor 52% 59% 57% 64% 64% 64% 64% 60% 62% 61% 65 %

Källa: Försäkringskassan, beräkning och bearbetning Wombri. För alla år, utom 2013, är uppgifterna från oktober respektive år, för 2013 är uppgifterna från april månad.

 

Antal förtidspensionerade kvinnor och män, i sjuk-eller aktivitetsersättning, SA (fd förtidspension)

  1996 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
Ant. kvinnor och män i SA 419000 539700 556800 554900 551600 531500 498300 475900 371241
Ant. kvinnor i SA 232000 318700 331500 331400 330400 318300 297500 283102 217274
Ant. män i SA 187000 221000 225300 223500 221200 213200 200800 192798 153967
Andel kvinnor 55% 59% 60% 60% 60% 60% 60% 59% 59 %

Källa: Försäkringskassan, beräkning och bearbetning Wombri. För alla år, utom 2013, är uppgifterna från oktober respektive år, för 2013 är uppgifterna från april månad


 

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |