Swedish flag | Engelsk flagga

 

Forskning, Karriärens hinder

Forskningsprojekt med 1250 kvinnor och män på mellanchefsnivå

Hälften av alla kvinnliga mellanchefer anser att det finns såväl generella som särskilda hinder för att göra karriär. Av männen anser 70 procent att det inte finns några. Det främsta hindret för kvinnorna består av det som kan kallas "motståndet i arbetslivet". Bakom denna rubricering finns dels schabloniseringen av kvinnor och det som kvinnorna kallar "mansklubbens spelregler" - det till synes osynliga nätverk som kvinnorna menar knyts män och män emellan - och dit kvinnorna inte har tillträde. Ett annat resultat av forskningen är också att kvinnliga mellanchefer är precis lika intresserade av att stiga i graderna som männen. Forskningen har möjliggjorts genom ett anslag från Axel och Margaret Ax:son Johnsons Forskningsstiftelse för allmännyttiga ändamål.

Studien riktade sig till närmare 1200 kvinnor och 650 män på mellanchefsnivå och lägre positioner inom privata företag med fler än 50 anställda. Nästan 1250 kvinnor och män svarade, 785 kvinnor och 462 män, vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 75 procent. Studien har utförts via 25 djupintervjuer och en webbenkät under hösten  2003 och delar av resultatet presenterades den 5 mars 2004 på ett seminarium anordnat av tidskriften Axess.

Fler forskningsresultat från den stora studien kommer att presenteras under hösten 2006, i nyhetsbrevet och via särskilda rapporter som presenteras på hemsidan. En jämförelse kommer också att göras mellan amerikanska och svenska karriärkvinnor syn på karriär. Då kommer även forskningsrapporten.

Ladda ner bilderna från seminariet

En artikel med de hittills viktigaste resultaten av studien finns på www.axess.se.

För mer information, kontakta monica.renstig@wbs.se

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |