Swedish flag | Engelsk flagga

 

Forskning, Sjukskrivningar - Befolkningen

År 1997 började långtidssjukskrivningarna i Sverige att stiga. Allt fler kvinnor blev långtidssjukskrivna. Kvinnorna visade sig vara dubbelt så mycket långtidssjukskrivna som män. Vad var orsaken till detta? Med finanisering från försäkringsbolaget AFA beviljades med.dr Hélène Sandmark vid Karolinska Institutet och civilekonomen och karriärrådgivaren Monica Renstig vid Wombri ett forskningsanslag för att studera riskfaktorer bakom långtidssjukskrivningarna. Resultatet presenterades på DN Debatt den 10 februari 2005 och studien har fått mycket stor uppmärksamhet. AFA-studien gjordes på den kvinnliga befolkningen i stort  och som en så kallade fall- och kontrollstudie, dvs 300 långtidssjukskrivna kvinnnor jämfördes med 300 icke sjukskrivna. Resultaten visade att huvudorsaken till sjukskrivningarna berodde på låg närvaro på arbetsplatsen. Kvinnor som var sjukskrivna hade varit mer deltidsarbetande under längre tid. Och de hade fler barn och levde i mer könsrollskonservativa familjer.

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |