Swedish flag | Engelsk flagga

 

Fler kvinnor på ledande poster - så tar du tag i det själv!

 

Går din karriär för långsamt? Får du jobba med fel arbetsuppgifter som inte leder framåt och uppåt? Tag själv tag i saken! Du har ett eget ansvar för att se till att få träning på de rätta arbetsuppgifterna och knyta de rätta allianserna som leder uppåt.

Det är bristande träning på de arbetsuppgifter som meriterar kvinnorna till toppositionerna som är en av huvudorsakerna till att kvinnor inte kommer ifråga för de allra högsta positionerna. Det visar svenska fallstudier och amerikansk forskning. Om svenska företag ska lyckas få fler kvinnor i toppen måste arbetet systematiseras och varje chef måste själv se som en av sina huvuduppgifter att utveckla lika många kvinnliga som manliga som invandrartalanger - genom att se till att de får träning på rätt sorts arbetsuppgifter. Men det är även ditt eget ansvar att se till att så sker. Till din hjälp har du boken, pärmen och arbetsverktyget Fler kvinnor i toppen som ingår karriärprogrammet.

Beställ Guide här: Kontakta Monica Renstig via mejl på förnamn.efternamn följt av kanelbulle-tecknet och wombri.se

__________________________________________________________________________________________

 

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.