Swedish flag | Engelsk flagga

 

Undvik långtidssjukskrivning – så här förebygger du!

Flera års deltidsarbete, många barn, traditionella könsroller och samma arbetsgivare i många år innebär väsentligt högre risk för att bli långtidssjukskriven och senare förtidspensionerad. I fjol presenterade Monica Renstig vid Wombri och med. dr Hélène Sandmark vid Karolinska Institutet dessa forskningsresultat som väckt mycket stort intresse hos regering, Försäkringskassan, socialförsäkringsutredningen och bland landets kommuner. Nu finns Guiden "Undvik Långtidssjukskrivning" som omvandlar forskningsresultat till praktisk nytta. I denna workshop, som tar cirka två timmar, presenteras forskningsresultaten och vi går igenom hur du som arbetsgivare kan agera i tid genom att identifiera kvinnor i riskzonen. Guiden kan köpas in till workshopen. Priset för Guiden är 350 kr.

Beställ workshop, föreläsning eller Guiden här: monica.renstig@wombri.se

________________________________________________________________________________________________

 

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |