Fler kvinnliga chefer! Guiden som hjälper dig hitta, utveckla och befordra chefsämnen!
• Utvecklar verksamheten
• Vässar er konkurrens
• Bättre utvecklingssamtal
• Effektivare personalkonferenser

Nio steg på vägen mot flera kvinnliga
chefer i ditt företag

Bygger på erfarenheter från den senaste forskningen: Studien Karriärens Hinder och SNS-projektet – nedbrutet till konkret arbetsverktyg. Guiden Fler Kvinnor i Toppen! ger dig verktygen för att du som chef ska kunna arbeta effektivare inom ett hittills underskattat konkurrensområde – kvaliteten på din personal. Du får metodik och arbetsprocesser inom nio olika områden:

Du får

• siffror på andelen kvinnliga chefer i din bransch att benchmarka mot
• verktyg som hjälper dig att se om du verkligen ger kvinnor och män samma chanser
• konkreta förslag på åtgärder mot de hinder kvinnor konkret möter
• hjälp att formalisera rekryteringsprocessen
• hjälp att identifiera talangerna – och träna dem
• hur man gör för att genomföra karriärplanering för kvinnor
• hur man skapar en bra arbetsplats
• benchmarka dig mot vad de bästa företagen i Sverige gör på området

 

Därför ska du satsa speciellt på att få fler kvinnliga chefer:

• Konkurrensfördelar hänger allt mindre på tillverkningsprocesser och låga kostnader
• Konkurrensfördelar beror allt mer på kvaliteten på dina anställda
• Kvinnor behövs för att möta ökade krav på kunskaper om konsumentmarknaden
• Kvinnor svarar för 61 procent av alla akademiska examina
• Kvinnor utgör hälften av dem som tar civilekonom- och 30 procent av dem som tar civilingenjörsexamen
• Kvinnor vill göra karriär i minst lika hög utsträckning som männen, visar vår senaste forskning
• Det är dumt att inte till fullo utnyttja dessa fakta!
• 56 procent av Sveriges storföretag har som uttalat prioriterat mål att få fram fler kvinnliga chefer


Forskningsresultat omvandlade till praktisk nytta

Women´s Business Research Institute, www.wombri.se bedriver systematiska studier och forskning kring Kvinnors Karriärutveckling, Arbetsliv och Hälsa. Men, forskning och studier i all ära - de måste omvandlas till konkret nytta ute i företagen och hos arbetsgivare om det ska bli till verklig nytta!
Ny metodik för att med högt genomslag ta fram de bästa kvinnorna vid chefs-rekrytering.
Guiden tar sitt avstamp i det arbete Wombri utfört inom SNS projekt för “Fler kvinnor på ledande poster” och på den studie som Monica Renstig utfört inom forskningsprojektet “Karriärens Hinder”.


Författare: Monica Renstig, Women´s Business Research Institute

Ladda ner informationsmaterial här:

Ladda ner provsidor här:

För mer information/beställningar kontakta:


Monica Renstig
Tel. 08-667 06 55
Mob. 070-774 33 74


Näringslivets Hus, Storgatan 19
Box 5501
114 85 Stockholm

 

Ladda ner informationsmaterial här:

Ladda ner provsidor här:

Innehåll

1. Kartläggning
Andelen kvinnliga chefer stiger stadigt. Hur ser det ut i ditt företag? Mätverktyg och fakta gör att du kan jämföra ditt företag med andra i din bransch!

2. Analysen – lika chanser?
Har kvinnor och män lika chanser till avancemang i ditt företag? Kapitlet innehåller bland annat metoder för att analysera om ni verkligen ger kvinnor och män lika karriärchanser.

3. Identifiera talangerna!
Guiden ger metoder för bästa urval av chefs- och ledarämnen som garanterar att kvinnor finns med bland alternativen. Det hjälper dig hitta “High Potential Women”.

4. Träna talangerna!
Goda ledarämnen blir inte bra chefer med automatik. De måste tränas till det. Guiden ger dig ett kontrollinstrument som gör att du inte omedvetet utesluter kvinnorna från denna träning.

5. Formalisera rekryteringen!
Guiden ger checklistor att använda för att analysera dina och företagets verkliga bevekelsegrunder vid rekrytering.

6. Ta bort hindren!
Kvinnor möter oftast andra hinder än män i sina karriärambitioner. Vi pekar ut dem.

7. Karriärplanering för kvinnor
Att upprätta en plan för de ambitiösa kvinnornas karriärutveckling är replica horloges nödvändigt – om du inte vill att de lämnar företaget i förtid.

8. Så gör de bästa företagen
Wombri har gjort en jämförande studie av hur de svenska storföretagen arbetar för att få fler kvinnor på ledande poster. Vi presenterar den aktuella listan!

9. Skapa en bra arbetsplats
Att skapa bra arbetsplatser är en överlevnadsfråga för svenska företag. Guiden vägleder och presenterar dessutom vad de bästa företagen i Sverige gjort för att underlätta karriären för mammor och pappor.